Tiếng Việt | English

Nikkei: Apple sản xuất thử nghiệm tai nghe AirPods tại Việt Nam

GoerTek, một trong những nhà sản xuất hợp đồng quan trọng của Apple, ngay trong mùa Hè này sẽ thử nghiệm quy trình sản xuất cho AirPods thế hệ mới nhất tại nhà máy của họ ở Bắc Việt Nam.