Tiếng Việt | English

Galaxy S10 sẽ có 4 biến thể, màn hình lớn và 6 camera

Một báo cáo mới cho thấy thiết bị hàng đầu sắp tới của Samsung là Galaxy S10 sẽ có tổng cộng 4 biến thể khác nhau, với màn hình từ 5,8 inch đến 6,4 inch và đặc biệt lên đến 6 camera.