Tiếng Việt | English

Hơn 200 nông dân được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp

Sở Thông tin và Truyền thông Long An tổ chức hội nghị tập huấn về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp” cho hơn 200 nông dân, đại diện các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.