Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về mã độc tấn công

Việt Nam đang đứng thứ 2 thế giới về mã độc tấn công và có 85 triệu mã độc đang tồn tại trong các hệ thống máy tính.