Tiếng Việt | English

Tổ chức Y tế Thế giới ra ứng dụng thông tin chính thức về COVID-19

Ứng dụng WHO MyHealth ra mắt vào thứ Hai 30/3 và được phát triển bởi một nhóm các chuyên gia lập trình tình nguyện có tên là WHO Covid App Collective.