Tiếng Việt | English

Máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa thử nghiệm phun xịt thuốc bảo vệ thực vật trên lúa bằng máy bay không người lái.