Tiếng Việt | English

Vĩnh Hưng, Đức Hòa: Ứng dụng đèn chiếu sáng thông minh

Mô hình tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng giúp nâng cao hiệu quả chiếu sáng, không cần thực hiện tiết kiệm điện bằng biện pháp tắt xen kẽ gây cảm giác khó chịu cho người tham gia giao thông, tăng vẻ mỹ quan đô thị.