Tiếng Việt | English

Việt Nam bắt đầu cuộc gọi 5G đầu tiên

Sự kiện đánh dấu Việt Nam trở thành một trong những quốc gia thử nghiệm thành công sớm nhất mạng 5G trên thế giới.