Tiếng Việt | English

Hợp tác xã phải là hạt nhân trong sản xuất ứng dụng công nghệ cao

Mục tiêu đến cuối năm 2018, tỉnh Long An xây dựng 16 hợp tác xã điểm sản xuất ứng dụng công nghệ cao;