Tiếng Việt | English

Truy xuất nhanh và chính xác nguồn gốc sản phẩm hàng hóa giúp kiểm soát chất lượng, minh bạch thông tin

Giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa” là chủ đề buổi hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5.