Tiếng Việt | English

Ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram siết chặt độ tuổi tham gia mạng xã hội

Instagram, một nền tảng xã hội thuộc sở hữu của Facebook, cho biết động thái trên nhằm giúp họ tuân thủ luật pháp Mỹ cũng như chính sách riêng của công ty.