Tiếng Việt | English

Google Pay có thể quét dữ liệu từ Gmail

Google Pay vừa tung ra bản cập nhật mới, cho phép ứng dụng có thể tự động lấy thẻ lên máy bay, vé hay thẻ khách hàng của bạn từ Gmail.