Tiếng Việt | English

Sửa lỗi tính năng 'Finger-pinch zoom' không hoạt động trên Windows 10

Finger-pinch zoom là tính năng quen thuộc đối với người dùng sử dụng Windows 10 trên các thiết bị có màn hình cảm ứng.