Tiếng Việt | English

Tin tặc liên quan đến Triều Tiên bắt đầu tấn công tiền tệ kỹ thuật số

CNN đưa tin, theo một báo cáo mới, các tin tặc có liên quan đến Triều Tiên đã nhắm tới những nhà đầu tư và hoạt động trao đổi tiền tệ kỹ thuật số ngay khi đồng bitcoin bắt đầu đạt mức cao kỷ lục.