Tiếng Việt | English

iPhone 5G trễ hẹn ra mắt

Bank of America (BofA) đã công bố báo cáo nghiên cứu mới nhất, khi cho rằng iPhone 5G của Apple có thể bị trì hoãn phát hành do đợt bùng phát của dịch Covid-19.