Tiếng Việt | English

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế bảo đảm an ninh mạng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm không gian mạng thay đổi sâu sắc, đó đó các quốc gia cần thống nhất cách hành xử chung.