Tiếng Việt | English

Ngành bán lẻ trở thành mục tiêu tấn công mới của tin tặc

Báo cáo IBM X-Force cho thấy, ngành bán lẻ đang trở thành mục tiêu tấn công mới của giới tin tặc.