Tiếng Việt | English

Facebook tăng cường chống tin giả cho cuộc bầu cử lớn nhất thế giới

Facebook đã thiết lập năm quan hệ đối tác mới ở Ấn Độ để mở rộng chương trình kiểm tra thực tế (fact-checking) trước cuộc tổng tuyển cử của nước này vào tháng 5.