Tiếng Việt | English

iCloud dính lỗi nghiêm trọng trong Windows 10

Ngay sau khi phát hành trở lại bản cập nhật tháng 10 cho Windows 10, Microsoft lại phải tiếp tục chặn nó do một số vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.