Dự đoán về những tính năng mới sẽ xuất hiện trên iPhone 8

Các nhà phân tích dự đoán sẽ một số tính năng mới đặc biệt thú vị sẽ được tích hợp trên mô hình iPhone tiếp theo.