Tiếng Việt | English

Huawei sẽ chia tay Android sau khi ra hệ điều hành Harmony mới?

Hệ điều hành Harmony là một phần trong nỗ lực của Huawei, nhằm phát triển các công nghệ của riêng mình từ chip sang phần mềm nhằm giảm sự phụ thuộc vào các công ty Mỹ, trong đó có Android của Google.