Tiếng Việt | English

Kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX: Kỳ họp không giấy đầu tiên

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ giữa năm 2019). Điểm đặc biệt của kỳ họp lần này là các đại biểu không sử dụng các văn bản dạng giấy tờ, tài liệu như trước đây.