Lắp đặt cối xay gió nổi trên biển quy mô lớn đầu tiên của thế giới

Theo BBC, ngày 26/7, cối xay gió nổi trên biển quy mô lớn đầu tiên của thế giới đã được lắp đặt ở ngoài khơi bờ biển miền Đông Bắc Scotland.