Diều tuabin - nguồn năng lượng sạch lý tưởng cho tương lai

Đó là loại diều tuabin với phần trên là một chiếc diều, còn ở phía dưới là một tuabin vận hành nhờ thuỷ triều.