Tiếng Việt | English

WEF: Đến năm 2025, hơn một nửa công việc sẽ do robot đảm nhiệm

Báo cáo Tương lai việc làm 2018 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ước tính đến năm 2025, khoảng 52% khối lượng việc làm sẽ do người máy (robot) đảm nhiệm, tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ hiện tại.