Tiếng Việt | English

Thủ Thừa: Ứng dụng máy cấy trong sản xuất lúa nếp

Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả mô hình trình diễn ứng dụng máy cấy trong sản xuất lúa nếp tại xã Mỹ Lạc.