Tiếng Việt | English

Ra mắt ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh từ xa IPACS Telerad

Công ty iTECH (Việt Nam) vừa ra mắt ứng dụng IPACS Telerad dành cho lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh chính thức. Ứng dụng này có thể lưu trữ và chia sẻ hình ảnh y tế giữa bệnh viện và các chuyên gia đầu ngành từ xa.