Cần Đước: Tiên phong về ứng dụng công nghệ thông tin

Sau gần 1 tháng triển khai, đến nay, huyện Cần Đước, tỉnh Long An có hơn 4.000 văn bản ký, chữ ký số, trở thành một trong những đơn vị đi đầu về chữ ký số trong tỉnh.