Tại sao một số người khi sinh ra đã có một lỗ nhỏ trên tai?

Lỗ nhỏ này thường nằm ở nơi mặt và sụn tai gặp nhau, và về mặt kỹ thuật, đây là một dạng khiếm khuyết bẩm sinh.