Tiếng Việt | English

Metfone ký thỏa thuận triển khai dự án số hóa khu vực y tế Campuchia

Metfone và Bộ Y tế Campuchia nhất trí triển khai cổng thông tin y tế nhằm kết nối chính phủ và Bộ Y tế Campuchia tới người dân để cung cấp tư vấn chăm sóc sức khỏe và cập nhật tình hình dịch bệnh.