Tiếng Việt | English

Samsung thừa nhận sự cố mở khóa Galaxy S10 không cần mật khẩu

Samsung vừa thừa nhận một vấn đề liên quan đến hệ thống mở khóa bằng vân tay trên Galaxy S10, và cho biết sẽ tung bản cập nhật phần mềm để khắc phục sự cố.