Tiếng Việt | English

Microsoft thay thế Surface Pro 4 bị lỗi sau khi cập nhật firmware

Một số người dùng Surface Pro 4 sẽ được Microsoft cung cấp thiết bị thay thế sau khi chúng dính lỗi do bản cập nhật firmware công ty phát hành ngày 26/7.