Tiếng Việt | English

EU nỗ lực siết chặt quản lý WhatsApp, Skype và Messenger

Đề xuất cải cách của EU bao gồm tăng cường cấm nhắn tin rác, đồng thời yêu cầu WhatsApp và các hãng dịch vụ tin nhắn khác cung cấp dữ liệu cho cơ quan thực thi pháp luật khi được yêu cầu.