iPhone 8 có thể lùi ngày ra mắt vì Apple chưa quyết vị trí Touch ID?

Một nhà phân tích cho biết cảm biến Touch ID của iPhone 8 vẫn đang được nghiên cứu và công ty sẽ chọn một trong ba lựa chọn vào cuối tháng 6 này.