Tiếng Việt | English

Hơn 50 quốc gia cam kết phòng, chống tội phạm mạng

Đại diện đến từ 51 quốc gia và hơn 150 công ty công nghệ cam kết nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn tội phạm trên mạng, trong đó có sự can thiệp vào các cuộc bầu cử và những phát ngôn gây thù địch.