Tiếng Việt | English

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về các vụ tấn công ngoại tuyến

Với con gần 100 triệu sự cố, Kaspersky đưa Việt Nam cũng vào danh sách quốc gia đứng đầu Đông Nam Á và thứ 30 trên thế giới về các vụ tấn công ngoại tuyến.