Nhà mạng được chủ động về giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế

Từ 01/6 tới đây, việc hợp tác kinh doanh dịch vụ Chuyển vùng quốc tế với các đối tác nước ngoài sẽ do doanh nghiệp chủ động đàm phán theo nguyên tắc thỏa thuận thương mại.