Tiếng Việt | English

iPhone 12 Pro rò rỉ điểm đến tính năng LiDAR

Thêm các bằng chứng cho thấy iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, sẽ nhận được kết hợp camera và cảm biến tương tự để nhận dạng đối tượng 3D được cải thiện.