Tiếng Việt | English

Google công bố chip lượng tử mạnh nhất từ trước đến nay

Google cho biết với chip máy tính lượng tử Bristlecone, công ty tự tin sẽ vượt xa các máy tính cổ điển sử dụng thiết kế vi xử lý hiện nay.