Cáp quang biển AAG 'ì ạch' đến cuối tháng 3

Dự kiến phải đến ngày 27/3, sự cố trên tuyến cáp quang biển AAG ảnh hưởng đến đường truyền từ Việt Nam đi quốc tế qua Hồng Kông mới khắc phục được.