Tiếng Việt | English

09/11/2017 - 18:10

Công tác cán bộ chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế 

Chiều ngày 09/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dự hội nghị có Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương – Phan Văn Nhiệm. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị


Thời gian qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành tỉnh được tập trung xây dựng đồng bộ, bảo đảm về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhất là tiêu chuẩn cán bộ đều đáp ứng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể từng chức danh. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, toàn diện ở các khâu, trong đó, một số khâu tạo chuyển biến tích cực: Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Công tác đánh giá cán bộ dần đi vào nền nếp, chất lượng từng bước nâng lên. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý được đánh giá hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%. Tỉnh ưu tiên phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình đào tạo và phát huy nguồn nhân lực của tỉnh (giai đoạn 2001-2010) và Đề án công tác cán bộ của tỉnh (giai đoạn 2011-2020) với tổng kinh phí 1.093 tỉ đồng.

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ từ trên xuống, lấy kết quả quy hoạch cấp dưới làm nguồn quy hoạch cấp trên, thực hiện theo phương châm “mở” và “động". Hàng năm, các cấp ủy tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và bổ sung cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh quy hoạch theo quy định.

Công tác luân chuyển cán bộ được cấp ủy, các ngành, địa phương thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quy trình, dân chủ, công khai, được sự thống nhất cao từ nội bộ. Hầu hết cán bộ sau luân chuyển, điều động về nơi công tác mới đều trưởng thành, phát huy năng lực, kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo, quản lý, có chiều hướng phát triển tốt và được tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh, huyện.

Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương – Phan Văn Nhiệm đánh giá cao những kết quả tích cực của Long An trong công tác cán bộ thời gian qua


Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Trình độ, kiến thức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý của một số cán bộ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ cấp cơ sở. Một số ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” cán bộ, nhất là thiếu cán bộ các ngành khoa học-kỹ thuật, các chuyên gia đầu ngành để tham mưu trong lĩnh vực tỉnh cần phát huy thế mạnh về kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ ở một số nơi còn nặng về hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất. Tỷ lệ cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ cao nhưng kết quả lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách, công tác chưa thực sự chuyển biến rõ nét. Công tác quy hoạch cán bộ có nơi còn khép kín, chưa có tính đột phá, cơ cấu chưa phù hợp, tỷ lệ cán bộ nữ thấp, chất lượng chưa bảo đảm yêu cầu.

Đội ngũ cán bộ được đào tạo chưa đồng bộ về cơ cấu giữa các ngành, lĩnh vực. Hình thức đào tạo phần lớn là vừa học, vừa làm, từ xa, nên trình độ, kiến thức của một số cán bộ có phần hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành còn thấp. Công tác tuyển dụng chưa thống nhất một đầu mối, tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức có mặt chưa chặt chẽ.

Phát biểu tại hội nghị, Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương – Phan Văn Nhiệm đánh giá cao những kết quả tích cực của Long An trong công tác cán bộ thời gian qua. Đồng thời, ông yêu cầu, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trong tỉnh cần làm tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, xem đây là cơ sở quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ; quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ được quy hoạch và tạo nguồn cán bộ trẻ; chú trọng việc thực hiện các quy trình, quy định trong công tác cán bộ, nhất là khâu chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ; bổ sung thêm những kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương trong công tác cán bộ để nhân rộng trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu, rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định, quy chế, để các khâu công tác cán bộ được tổng thể, liên thông, đồng hộ giữa các cấp, các ngành
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định, quy chế, để các khâu công tác cán bộ được tổng thể, liên thông, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); phấn đấu đến cuối năm 2021 phải thực hiện tinh giản biên chế tối thiểu đạt 10% so biên chế được giao năm 2015.

Trong đó, chú trọng khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm khi đánh giá cán bộ; quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo sau đại học ở các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh; bố trí, sử dụng cán bộ phải trên kết quả đánh giá, phù hợp năng lực, sở trường và phù hợp vị trí việc làm; kiên quyết thay thế những cán bộ trình độ, năng lực hạn chế, phẩm chất đạo đức yếu kém, uy tín, tín nhiệm thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết