Tiếng Việt | English

16/06/2020 - 09:42

Công ty xi măng Phúc Sơn: Khi nào mới sử dụng hàng ngàn mét vuông đất đã được giao?

Công ty (Cty) Xi măng Phúc Sơn được cho thuê đất tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc để làm dự án đã được 16 năm. Thế nhưng, tiến độ đưa đất vào sử dụng của Cty rất chậm, gây lãng phí.

Cty Xi măng Phúc Sơn được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư từ năm 2004, để đầu tư nhà máy nghiền xi măng tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Đến nay, Cty đã hoàn thành thủ tục thuê đất đối với phần đất diện tích 334.247m2 nhưng còn gần 6.000m2 vẫn chưa hoàn thành thủ tục để thuê đất.

Thời gian qua, có những đơn vị được giao đất làm dự án đã nhiều năm nhưng lại không sử dụng đất, chậm tiến độ triển khai dự án, chậm đưa đất vào sử dụng

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do UBND tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 07/3/2008 và chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 24-01-2014, tiến độ thực hiện dự án đề ra là từ tháng 7/2014 đến tháng 12/2016, sẽ khởi công xây dựng và chuẩn bị mặt bằng. Tháng 12/2015, dự án sẽ đi vào hoạt động chính thức. Tuy nhiên, hiện nay, phần diện tích 334.247m2, Cty mới san lấp mặt bằng một phần khoảng 275.000m2, còn phần diện tích gần 6.000m2 đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2017 nhưng chưa lập thủ tục thuê đất.

Như vậy, tiến độ sử dụng đất của Cty chậm 35 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, vi phạm điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai. Với thực tế này, đây là một trong những trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng gây lãng phí sử dụng đất đai kéo dài được ngành chức năng, UBND tỉnh nêu đích danh nhiều lần.

Theo quy định, với trường hợp này, nếu Cty có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng phải có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định gia hạn. Nếu Cty không có văn bản đề nghị gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nếu trường hợp được UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng, Cty Xi măng Phúc Sơn phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án theo quy định pháp luật. Đồng thời, Cty phải hoàn tất thủ tục đất đai, nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thuê phần đất diện tích gần 6.000m2.

Ngoài ra, theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cty phải lập thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất từ “đầu tư trạm nghiền xi măng” sang “cho thuê nhà xưởng, dịch vụ kinh doanh kho ngoại quan và cho thuê bến bãi” cho đúng ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; lập thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sớm đưa dự án vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp Cty không có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng thì tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định.Về trường hợp này, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh, ngày 19/5/2020, Cty Xi măng Phúc Sơn có công văn xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án và đưa đất vào sử dụng. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang xem xét, giải quyết theo đề nghị của nhà đầu tư. Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của đơn vị, nếu tiếp tục chậm tiến độ do lỗi của nhà đầu tư, sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định./.

Điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai quy định:

Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết