Tiếng Việt | English

12/03/2019 - 15:43

Cục Thuế Long An đối thoại doanh nghiệp

Sáng ngày 12/3, Cục Thuế tỉnh Long An tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.Tân An, huyện Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Tân Trụ và Đức Huệ (trừ các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết).

Cục Thuế Long An giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp

Tại cuộc đối thoại, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn một số điểm doanh nghiệp cần quan tâm, lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2018; thông tin một số chính sách thuế mới và triển khai phần mềm Hóa đơn điện tử.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh – Trần Văn Lâm, quy định về kiểm tra quyết toán thuế thay đổi theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cơ quan thuế chỉ kiểm tra, thanh tra thuế tại doanh nghiệp khi có dấu hiệu doanh nghiệp áp dụng chính sách thuế, tính thuế chưa đúng, chưa chính xác để có đánh giá và tính thuế đúng quy định. Các doanh nghiệp thực hiện đúng, tốt chính sách thuế thì cơ quan thuế không thực hiện kiểm tra quyết toán thuế như trước đây. Năm 2018, toàn ngành thanh tra, kiểm tra thuế 1.397 doanh nghiệp, tăng thu ngân sách 107 tỉ đồng. Qua đó, có tác động tích cực trên cả 3 mặt: Tăng thu ngân sách, tạo công bằng trong hoạt động kinh doanh, tạo tâm lý chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Sau khi nghe hướng dẫn, đại diện các doanh nghiệp đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề còn thắc mắc xung quanh việc quyết toán thuế năm 2018. Những câu hỏi của các doanh nghiệp được Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh – Trần Văn Lâm và quản lý các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thuế tỉnh giải đáp rõ ràng, cụ thể./.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết