Tiếng Việt | English

30/03/2019 - 19:43

Cục Thuế tỉnh Long An xử lý sau thanh tra 86 doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá được Cục thuế Long An tập trung triển khai thực hiện. Qua đó, Cục thuế tỉnh có quyết định kết luận xử lý sau thanh tra 86 doanh nghiệp. Tổng số tiền xử lý sau thanh tra hơn 14,1 tỉ đồng (trong đó, phạt hành chính 4,3 tỉ đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 9,7 tỉ đồng).

Cục thuế tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế (ảnh minh họa)

Các hành vi vi phạm chủ yếu của doanh nghiệp như kê khai, xác định không đúng các căn cứ tính thuế theo quy định làm giảm số thuế phải nộp; kê khai khấu trừ đối với hàng hóa dịch vụ mua vào không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá tiếp tục được triển khai thực hiện. Theo đó, Cục thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá. Đồng thời, tăng cường phối, kết hợp các cơ quan chức năng (Công an, Viện Kiểm sát, Ngân hàng...), các cơ quan địa phương để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách nhà nước./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết