Tiếng Việt | English

09/02/2018 - 17:33

Cụm thi đua số 2, Công đoàn Viên chức tỉnh họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Ngày 09/02, cụm thi đua số 2, Công đoàn Viên chức tỉnh Long An tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Các đại biểu dự cuộc họp mặt

Cụm thi đua số 2, Công đoàn Viên chức tỉnh có 11 công đoàn cơ sở. Trong thời gian qua, các công đoàn cơ sở trong cụm luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh.

Giao lưu văn nghệ hát karaoke

Dịp này, cụm thi đua số 2, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ hát karaoke. Các công đoàn viên tham gia hát 1 bài tự chọn với chủ đề truyền thống ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa,… Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi, giao lưu cho lực lượng đoàn viên, cụm thi đua số 2, Công đoàn Viên chức tỉnh./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết