Tiếng Việt | English

10/08/2018 - 19:27

Cụm thi đua số 4, Ban Tổ chức Trung ương: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu

Ngày 10/8, tại Long An, Thường trực Cụm thi đua số 4, Ban Tổ chức Trung ương sơ kết phong trào thi đua công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm; Hàm vụ trưởng, Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương - Phan Văn Nhiệm và lãnh đạo Ban Tổ chức 11 tỉnh, thành trong Cụm thi đua số 4.         

Hàm Vụ trưởng, Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương - Phan Văn Nhiệm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cụm thi đua số 4 gồm 11 địa  phương: Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP. Hồ Chí Minh.  6 tháng đầu năm 2018, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong cụm hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 các địa phương đề ra.

Ban Tổ chức các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham mưu Ban Thường vụ xây dựng nghị quyết, kế hoạch về công tác cán bộ; sơ kết, tổng kết các chuyên đề; theo dõi việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong đó, tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nhất là tập trung thực hiện kế hoạch, đề án về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tính đến ngày 30/6/2018, có 4/11 đơn vị tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy cơ quan: Bình Phước, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận.  

Ngoài ra, Ban Tổ chức các địa phương quan tâm củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác đảng viên; công tác tạo nguồn, kết nạp, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên. Trong công tác cán bộ, việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy trình; công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện đúng quy định,...

Đại biểu dự hội nghị

Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy phối hợp ngành tuyên giáo xây dựng và ban hành kế hoạch phát động và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018 gắn với phát động tổ chức giải thưởng báo chí tại địa phương; thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các hình thức xây dựng chuyên đề, phóng sự, tổ chức tọa đàm,…

Tuy nhiên, công tác rà soát quy hoạch cán bộ có nơi chưa bảo đảm; việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương của các cấp ủy huyện và tương đương nhìn chung còn chậm.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành: Đồng Nai, Long An, Ninh Thuận, Lâm Đồng, TP.HCM,…chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Hàm Vụ trưởng, Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương - Phan Văn Nhiệm đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 tiếp tục tham mưu với cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng Ðảng; đồng thời, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng lộ trình đề ra; chủ động phát hiện kịp thời những tấm gương tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay để biểu dương, nhân rộng và làm nòng cốt trong phong trào thi đua./.                                         

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết