Tiếng Việt | English

26/08/2015 - 16:51

Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Long An: Nhiều ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên  

Hôm nay 26-8-2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, bước sang ngày làm việc thứ 2. Đại hội chia 5 tổ thảo luận đóng góp văn kiện.

Các tổ đã tập trung đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối lần thứ X.

Đại biểu Trương Phúc Thuận - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh có ý kiến: "Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An, tôi nhất trí về nội dung đánh giá thành tựu, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X. Tuy nhiên, về mục tiêu tổng quát "Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Long An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp", để thực hiện mục tiêu này cần thiết phải có tiêu chí về tỉnh công nghiệp của Chính phủ".

Về mục tiêu đến năm 2020 xây dựng tỉnh Long An trở thành tỉnh công nghiệp, đại biểu Trần Thị Liễu - Chi cục Trưởng Chi cục Dân số tỉnh có ý kiến:


Về chương trình đột phá của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu Nguyễn Thanh Nhàn - Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng:


Những ý kiến đóng góp của các đại biểu góp phần quan trọng giúp Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực công tác...", xứng đáng với sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên đang hướng về Đại hội.

Đảng viên Phạm Thị Thanh Kiều, sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh cho biết:


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiếp tục làm việc trong ngày 27-8-2015 để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới và bầu Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết