Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 14:26

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh: Hội tụ trí tuệ, niềm tin và sức chiến đấu

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An. ĐBQS tỉnh quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong toàn lực lượng; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Phản ánh vấn đề này, phóng viên có cuộc phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Nguyễn Nam Việt:

Lực lượng vũ trang Long An không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

PV: Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, trực tiếp là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ĐBQS tỉnh đã đạt những kết quả tiêu biểu gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nam Việt: 5 năm qua, ĐBQS tỉnh đã có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời và đi vào chiều sâu, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội ĐBQS tỉnh lần thứ X. Thế trận khu vực phòng thủ, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên; công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát và có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao. Công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh trong học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được quan tâm, không ngừng được mở rộng và ngày càng đi vào nền nếp. Chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt. Đề án xây dựng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện được quan tâm thực hiện.

PV: Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nam Việt: Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng quán triệt sâu sắc đến từng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ quan trọng được tập trung thực hiện là công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự cho đại hội; cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, phương án nhân sự của cấp ủy. Nhìn chung, việc chuẩn bị của các cấp ủy cơ bản bảo đảm yêu cầu, có tính chiến đấu cao, thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị; đặc biệt, báo cáo kiểm điểm và công tác nhân sự đại hội gắn với trình độ, năng lực, đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện chặt chẽ từ việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm các tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, số lượng phù hợp đặc thù của Đảng bộ.

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh còn tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo niềm tin, phấn khởi cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Chỉ đạo các đảng bộ, cơ quan, đơn vị, trung đoàn, nhà trường, các tổ chức quần chúng đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Những kinh nghiệm thiết thực rút ra từ đại hội điểm của Đảng bộ Phòng Hậu cần-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ĐBQS TP.Tân An và các tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XI đạt yêu cầu, nội dung đề ra.

PV: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gì để thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội ĐBQS tỉnh, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nam Việt: Thành công của Đại hội Đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng, ngay sau đại hội, cần sớm cụ thể hóa, triển khai tổ chức, thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là Đảng ủy phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của các cấp ủy Đảng về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng tham mưu cấp ủy địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, luôn sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó, bảo đảm thắng lợi trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tập trung triển khai các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; phát huy truyền thống quê hương trung dũng, kiên cường, ĐBQS tỉnh đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng lực lượng chính quy, để thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH tỉnh nhà trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Thùy Trang (thực hiện)

Chia sẻ bài viết