Tiếng Việt | English

07/07/2020 - 18:22

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An thành công tốt đẹp

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An gồm 14 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 6 đại biểu và 1 đại biểu dự khuyết.

Trong 2 ngày (06&07/7), Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy và lãnh đạo các huyện, thị xã Kiến Tường và TP. Tân An. Đặc biệt, đại hội có 100 đại biểu đại diện cho 420 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, nghiêm túc, tập trung trí tuệ, đại hội bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI gồm 6 đại biểu và 1 đại biểu dự khuyết.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đóng góp cho báo cáo chính trị của đại hội và biểu quyết thông qua 25 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa mới ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp, tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên, tuyển người nào chắc người đó, chất lượng năm sau cao hơn năm trước; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 100% đối tượng theo phân cấp; hàng năm có 90% trở lên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đạt vững mạnh toàn diện; bảo đảm quân số chung đạt 95%, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đạt 95% trở lên;...

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt đại hội

Đồng thời, đại hội cũng xác định thực hiện tốt “3 đột phá” gồm Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tập trung ngay từ cơ sở; tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trọng tâm là xây dựng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tập trung ngay từ cơ sở là một trong 3 đột phá được Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định thực hiện trong nhiệm kỳ

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa mới cần khẩn trương ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội; đồng thời, nghị quyết cần phổ biến, quán triệt sâu sắc để tạo sự thống nhất trong mọi cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh và đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải tập trung lãnh, chỉ đạo chặt chẽ quá trình thực hiện nghị quyết, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những thiếu sót nhất là những vấn đề đại hội đã thảo luận, đóng góp gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vững vàng về bản lĩnh chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực thực tiễn để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết