Tiếng Việt | English

19/11/2019 - 17:02

Đại hội điểm Chi bộ Báo Điện tử và Tư liệu Báo Long An, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ngày 19/11, Chi bộ Báo Điện tử và Tư liệu - Báo Long An tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đây là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Long An, được chọn là đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại.

Chi bộ Báo Điện tử và Tư liệu - Báo Long An

Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Trương Minh Quang; Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An – Lê Hồng Phước đến dự.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Ban Biên tập trong thực hiện nhiệm vụ. Số đảng viên đầu nhiệm kỳ là 4 đồng chí (4 đảng viên chính thức), cuối nhiệm kỳ tăng số lượng lên 8 đồng chí.

Trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, công tác tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích và Luật Báo chí; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tham gia học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, học tập các chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt lệ kỳ có ít nhất 95% đảng viên tham dự; kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng;…

Đại hội bầu cử Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Báo Điện tử và Tư liệu nhiệm kỳ 2020 - 2023

Về thực hiện nhiệm vụ, chi bộ lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền trên báo điện tử (tiếng Anh và tiếng Việt) đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, sát thực tế cuộc sống. Website Báo Long An hoạt động thông suốt, giám sát chặt chẽ, dữ liệu lưu trữ an toàn, hệ thống mạng máy tính nội bộ hoạt động tốt. Lượng truy cập tăng dần qua các năm, hiện tại là một trong những tờ báo Đảng điện tử địa phương mạnh của cả nước. Nội dung Nghị quyết Chi bộ được thực hiện tốt, tư tưởng nội bộ ổn định, đoàn kết thống nhất. Đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,…

Nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chi bộ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, lãnh đạo Phòng Báo Điện tử và Tư liệu hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; không có đảng viên vi phạm 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII; sinh hoạt chuyên đề ít nhất 4 nội dung trong năm; lượng truy cập trung bình ít nhất 25.000 lượt/ngày trên tiếng Việt và tăng thêm ít nhất 2.000 lượt/năm đối với trang tiếng Anh;…

Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An – Lê Hồng Phước biểu dương Chi bộ Báo Điện tử và Tư liệu đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua

Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An – Lê Hồng Phước biểu dương Chi bộ Báo Điện tử và Tư liệu đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, chất lượng báo điện tử ngày càng được nâng cao, bảo đảm an toàn an ninh mạng, phát huy được vai trò tham mưu Đảng ủy, Ban Biên tập trong thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, góp phần tạo tiền đề cho sự thành công của Báo Long An.

Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, chi bộ tiếp tục nỗ lực làm tốt việc ổn định tư tưởng để các đảng viên đoàn kết vượt qua khó khăn, phát huy được vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm, tham mưu Đảng ủy, Ban Biên tập kịp thời định hình, tập huấn thực hiện những thể loại mới trên báo điện tử; phát triển tối đa tính đa phương tiện trên báo điện tử để tiến tới thực hiện tòa soạn hội tụ; đồng thời thực hiện hiệu quả kinh tế báo chí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức, người lao động;…

 Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Trương Minh Quang và Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An – Lê Hồng Phước chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Báo Điện tử và Tư liệu nhiệm kỳ 2020 - 2023

Đại hội bầu Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2023. Trong đó, đồng chí Châu Hồng Khá – Phó Tổng Biên tập tái cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Đăng Châu - Phó phòng Báo Điện tử và Tư liệu được đại hội bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết