Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 14:19

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Không để bị động trong mọi tình huống

Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chiều 11/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã thông tin tới các đại biểu toàn văn nội dung Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng đã báo cáo một số tình hình an ninh, trật tự và những chủ trương, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 46-CT/TW trong thời gian tới.

Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã phân tích sâu sắc thêm về tình hình an ninh, trật tự của đất nước và những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian qua và nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu các đại biểu cần nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ nêu trong chỉ thị, tổ chức quán triệt và triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, nắm chắc tình hình; thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý có hiệu quả không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.../.

Theo Quân đội nhân dân/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết