Tiếng Việt | English

01/02/2019 - 04:09

Đảng bộ ngành Y tế Long An tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Ngày 31/01, Đảng ủy cơ sở ngành Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở ngành – bác sĩ Võ Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Bác sĩ Võ Văn Thắng đề nghị, cùng với Đảng ủy ngành, các chi ủy cần kịp thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đến nay, Đảng bộ ngành có 11 chi bộ trực thuộc với 188 đảng viên, trong đó có 4 chi bộ đăng ký thực hiện mô hình chi bộ điểm. Năm 2018, Đảng bộ ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành tiến độ các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở ngành.

Đảng ủy phối hợp lãnh đạo ngành, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu y tế cơ bản (đạt 17/17 chỉ tiêu), các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh (5/5 chỉ tiêu). Đặc biệt là thực hiện vượt chỉ tiêu của Bộ Y tế, Chính phủ, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh giao năm 2018 về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,16% (chỉ tiêu của Bộ Y tế, Chính phủ giao là 85,2%; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh giao 82,5%).

Ngoài ra, Đề án 02/ĐA-TU của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được thực hiện hiệu quả.

Năm 2019, Đảng bộ ngành phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Năm 2019, Đảng bộ ngành phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, duy trì 4 chi bộ điểm; trên 98% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp ít nhất 8 đảng viên mới; 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm; 100% Đảng ủy, chi bộ có mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị;…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Thắng đề nghị, cùng với Đảng ủy ngành, các chi ủy kịp thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tích cực Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện chương trình “Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”./.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết