Tiếng Việt | English

12/07/2018 - 09:25

Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Đảng ủy Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Hội nghị tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi 3 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu các đại biểu dự hội nghị nêu cao ý thức, trách nhiệm, học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của nghị quyết. Trên cơ sở đó tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an Long An ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết