Tiếng Việt | English

07/01/2020 - 16:50

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An: 305/306 chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở hoàn thành đại hội

Đến nay, hầu hết cấp ủy cơ sở thuộc Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An đã lãnh, chỉ đạo các chi bộ (CB) trực thuộc tiến hành đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2023 bảo đảm theo sự hướng dẫn, thời gian quy định của cấp trên.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Ngọc Sum, để tổ chức thành công ĐH CB trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023, hầu hết các đảng ủy cơ sở chọn 1 CB trực thuộc tiến hành ĐH điểm, sau đó rút kinh nghiệm cho các CB còn lại. Đến nay, toàn khối có 305/306 CB trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công ĐH nhiệm kỳ 2020-2023 (còn CB Chi cục Văn thư Lưu trữ thuộc Đảng ủy cơ sở Sở Nội vụ chưa ĐH do công tác nhân sự).

Nhân sự trúng cử ĐH được thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định và có số phiếu tín nhiệm cao. Riêng nhân sự dự kiến ĐH không trúng cử đều trên quá bán, chủ yếu do cơ cấu có số dư trong danh sách bầu cử. Trong số 305 CB tổ chức xong ĐH, có 4 CB khuyết bí thư do chưa bố trí được nhân sự; 2 CB có nhân sự dự kiến không trúng cử.

Hầu hết nhân sự cấp ủy trúng cử nhiệm kỳ 2020-2023 đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên

Hầu hết nhân sự cấp ủy trúng cử nhiệm kỳ 2020-2023 đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, đạt chuẩn trình độ lý luận chính trị, bảo đảm tính kế thừa và có cơ cấu nhân sự mới. Toàn khối có 142/313 chi ủy viên tái cử (chiếm 45,4%); 259/301 bí thư tái cử (chiếm 86%), trong đó có 59/301 bí thư là nữ (chiếm 19,6%) và 186/269 phó bí thư tái cử (chiếm 69,1%), trong đó có 68/269 phó bí thư là nữ (chiếm 25,3%). Trong số 301 bí thư CB trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở, có 261 đồng chí là lãnh đạo cơ quan, trưởng phòng trực thuộc, đội trưởng, cửa hàng trưởng, quản đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Theo đánh giá của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác tổ chức ĐH CB trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở còn bộc lộ một số hạn chế. Cụ thể, một số cấp ủy cơ sở chưa quán triệt đầy đủ Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 20/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về một số nội dung ĐH CB trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023. Việc đầu tư, nghiên cứu các văn bản phục vụ ĐH ở một số cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức. Một số đồng chí đoàn chủ tịch ĐH còn lúng túng trong điều hành ĐH, không theo kịch bản, thiếu sự mạch lạc. Các ý kiến đóng góp của đảng viên chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, thiếu quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Một số báo cáo chính trị ở các cơ sở Đảng còn quá dài, đánh giá chưa sâu kết quả đã đạt cũng như nêu ra các giải pháp nhằm khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế.

Phát huy những kết quả đã đạt, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế sau ĐH CB trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023 sẽ giúp các đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện (nhất là về dự thảo văn kiện, nhân sự) cho ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công, đúng kế hoạch./.

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An hiện có 1 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội; 5 chi bộ bầu thiếu cấp ủy; 4 chi bộ bầu khuyết bí thư; 2 chi bộ khuyết phó bí thư và 1 chi bộ chưa bầu bí thư.

Sông Nhã

Chia sẻ bài viết