Tiếng Việt | English

13/07/2018 - 12:17

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Sáng 13/7, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Thảnh triển khai nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các đảng viên sau khi dự hội nghị với nhiệm vụ, chức trách được giao sẽ vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực tại cơ quan, đơn vị./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết