Tiếng Việt | English

22/08/2017 - 17:47

Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - góp phần vào hiệu quả cải cách hành chính

Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao nhận thức về chính trị và trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức (CBCC). Hàng năm, Long An có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từ cấp tỉnh đến cấp xã, góp phần nâng cao trình độ và năng lực của CBCC.

Từ những kết quả

Trở về sau khóa tập huấn ở Đài Loan kéo dài 2 tuần về Nâng cao giá trị nông sản năm 2017, anh Võ Xuân Huy - công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), mang về nhiều kiến thức và cách làm hay trong nông nghiệp. Sau chuyến đi, anh làm báo cáo và đề xuất lãnh đạo sở xem xét ứng dụng một số cách làm phù hợp.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ luôn được tổ chức hàng năm và mang lại hiệu quả tích cực

Anh Huy cho biết: “Lớp tập huấn cung cấp những kiến thức thiết thực, bổ ích. Tôi học tập được một số nội dung từ sự phát triển của nước bạn. Đó cũng là cơ hội để tôi rèn luyện vốn tiếng Anh”.

Theo Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở NN&PTNT - Lê Văn Thanh, bản báo cáo của anh Huy có nhiều kiến thức và ý tưởng hay, lãnh đạo sở đang xem xét, so sánh với tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời, sở cũng có kế hoạch tiếp tục cử CBCC tham gia các lớp học tại nước ngoài khác nếu có điều kiện.

Đó là hiệu quả dễ thấy nhất của việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC mà Sở NN&PTNT thu được. Đây là một trong một số sở, ngành rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC về cả chuyên môn, nghiệp vụ lẫn lý luận chính trị. Từ đầu năm đến nay, sở cử 156 lượt CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tập huấn, đào tạo ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Ông Thanh nhận xét: “Hiệu quả dễ thấy nhất từ các CBCC tham gia học lý luận chính trị và quản lý nhà nước chính là nâng cao sự hiểu biết và niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó vận dụng vào công việc tốt hơn”.

Chính từ những hiệu quả thiết thực đó mà sở luôn chú trọng đào tạo cán bộ. Hàng năm, sở lập kế hoạch sao cho vừa chủ động trong đào tạo, vừa bảo đảm CBCC hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó đòi hỏi người được đào tạo phải nỗ lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Ngoài Sở NN&PTNT, các sở: Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ,... cũng là những đơn vị chú trọng công tác đào tạo cán bộ.

Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ

Công tác đào tạo CBCC luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Năm 2016, Sở Nội vụ phối hợp tổ chức 9 lớp về quản lý nhà nước và tập huấn, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ với hơn 6.500 lượt CBCC tham gia. CBCC cấp xã cũng được tạo điều kiện tham gia các lớp kỹ năng, chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ,... có 10 lớp với gần 1.000 học viên.

Năm 2017, theo kế hoạch, có 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và 9 lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã. Đến nay, phần lớn các lớp đều được khai giảng.

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị. Ảnh: Hùng Anh

Trưởng phòng Tổ chức - Công chức, Sở Nội vụ - Lâm Ngọc Truyền cho biết, để có cơ sở lập kế hoạch đào tạo trong năm, sở tổng hợp nhu cầu về đào tạo tại các địa phương và các sở, ngành tỉnh từ cuối năm trước. Nhờ tổng hợp nhu cầu thực tế từ các cơ quan, đơn vị, địa phương nên các lớp được mở đều đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tế của từng xã, phường, đơn vị.

Năm 2016, theo đánh giá của Bộ Nội vụ, tỷ lệ đào tạo trong năm của tỉnh chưa đạt 70% theo quy định nên không được đánh giá cao. Tuy nhiên, theo Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, có thể do trước đây, CBCC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được bồi dưỡng, đào tạo tương đối đầy đủ nên thời gian sau này, nhu cầu thực tế của các cơ quan, địa phương theo quy định không còn cao như trước, dẫn đến việc người được đào tạo so với tổng CBCC không đạt tỷ lệ yêu cầu.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức là việc làm thường xuyên của công tác cán bộ và là nội dung quan trọng trong chương trình cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ CBCC, viên chức từ tỉnh đến xã. Chính vì thế, công tác này luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Lê Sơn Hà: “Hầu hết học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2017 có chung nhận định, đây là khóa học bổ ích, đáp ứng nhu cầu, cung cấp nhiều kiến thức, kinh nghiệm hay. Qua đó, học viên được nâng cao cả về mặt nhận thức lý luận, năng lực quản lý tốt hơn và thay đổi thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCC, viên chức trong quá trình giải quyết công việc với tổ chức và công dân, nhất là kỹ năng giao tiếp, ứng xử; nắm rõ các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt văn hóa công sở;... đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương”./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết