Tiếng Việt | English

29/11/2017 - 16:01

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại Việt Nam – Campuchia

Ngày 29/11, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị thống nhất, quán triệt chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại Việt Nam – Campuchia. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Hoàng Vĩnh Bảo dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao - Lê Huy Hoàng thông tin về tình hình đối ngoại giữa Việt Nam - Campuchia

Việt Nam - Campuchia là 2 quốc gia láng giềng, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, 2 nước nhận thức được tầm quan trọng công tác thông tin đối ngoại, ký thỏa thuận hợp tác, trao đổi thông tin lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 bên.

Trong biên bản ghi nhớ kết nghĩa giữa các tỉnh biên giới 2 nước đều có mục cam kết tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động giáo dục nhân dân, chính quyền các cấp đoàn kết, giữ vững ổn định, chống lại các luận điệu xuyên tạc, phá hoại mối quan hệ láng giềng. Mọi hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực các tỉnh giáp biên đều được thông tin trên các phương tiện đại chúng. Một số tỉnh của Việt Nam giáp Campuchia xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình tiếng Khmer trên kênh ATV2: An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Kom Tum,…

Cơ quan báo chí 2 nước luôn duy trì mối quan hệ hợp tác, thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Một số cơ quan báo chí tại Việt Nam hỗ trợ các cơ quan báo chí Campuchia nâng cấp hạ tầng kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực: Phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên; lắp đặt một số đài phát sóng FM;…

Đại biểu được thông tin về công tác đối ngoại quan hệ Việt Nam-Campuchia trong bối cảnh tình hình mới

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại với Campuchia có ý nghĩa rất quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Sắp tới, các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia.

Đặc biệt, tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp, phong tục tập quán, đời sống sinh hoạt, đất nước và con người; những điểm tương đồng trong cuộc sống, văn hóa giữa 2 nước; những bài học lịch sử về quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Campuchia trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước;.../.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết