Tiếng Việt | English

19/04/2019 - 20:10

Đẩy mạnh, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

Chiều 19/4, phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian tới.

      

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có “Thành tích trong hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ”

Theo đó, Long An tăng cường nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tuyên truyền, vận động việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; nghiên cứu, đánh giá thực trạng bình đẳng giới; xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình dịch vụ hỗ trợ phụ nữ thực hiện bình đẳng giới. 

Đồng thời, thực hiện tốt quy hoạch, đề bạt,

bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ nữ; phối hợp thực hiện mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình; mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh; vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn;… 

Ngoài ra, các cấp, ngành quan tâm đến công tác cán bộ nữ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó, thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách về giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thời gian qua, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới trong tỉnh được các cấp ủy Đảng và chính quyền, các ngành quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Việc tuyên truyền, lồng ghép về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong các hoạt động của đơn vị, địa phương từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nổi bật là thực hiện Luật Bình đẳng giới qua mô hình “Nam giới điểm 10”; thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới; phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình;… 

Năm 2018, toàn tỉnh kết nạp hơn 980 đảng viên nữ; tổng số cán bộ, công chức nữ hơn 6.300 người, trong đó cấp tỉnh có hơn 1.700 người. Công tác cán bộ nữ có sự chuyển biến rõ rệt; trong năm đã đề bạt, bổ nhiệm 39 cán bộ nữ giữ chức vụ trưởng, phó phòng, ban. Tuy nhiên, hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ một vài nơi còn mang tính hình thức, định kiến giới vẫn tồn tại; một số địa phương, đơn vị chưa có biện pháp cụ thể trong việc tạo nguồn quy hoạch cán bộ nữ;…

Dịp này, UBND tỉnh Long An tặng cờ thi đua cho 1 tập thể và bằng khen cho 11 tập thể vì có “Thành tích trong hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ”. Ngoài ra, 30 tập thể và 40 cá nhân nhận Giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh./.

An Thuận – Thanh Bình

Chia sẻ bài viết