Tiếng Việt | English

20/02/2020 - 11:49

Đẩy nhanh tiến độ thi công lu lèn, tưới nhựa 2 bên lề QL62

QL62 được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ủy quyền Sở GTVT Long An quản lý, hiện đang được Tổng cục Đường bộ đầu tư, cho mở rộng 2 bên lề để đáp ứng nhu cầu GTVT ngày càng tăng.

Đơn vị thi công - Công ty Ngọc Việt cào đá xanh để chuẩn bị lu lèn

Tuy nhiên, tại một số đoạn, sau khi trải đá xanh 2 bên lề thì đơn vị thi công chưa lu lèn. Từ trước Tết Nguyên đán đến đầu tháng 02/2020 nhiều người đi xe mô tô phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông khi đi vào khu vực lề đường, thậm chí có người bị té ngã.

Giám đốc Sở GTVT Long An - Nguyễn Văn Học cho biết: “Đây là công trình do Tổng cục Đường bộ - Bộ GTVT làm chủ đầu tư, sau Tết, đơn vị thi công mới tiếp tục lu lèn những đoạn chưa thực hiện xong. Hiện, Sở GTVT đang phối hợp đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thành toàn bộ chiều dài phần mở rộng QL62 (đoạn từ km 4+330 đến ngã ba Thạnh Hóa km 28+200). Sau khi lu lèn, đơn vị thi công phải nhanh chóng tưới nhựa đường để bảo đảm độ gắn kết phần lề đường".

Những đoạn đã lu lèn chuẩn bị được tưới nhựa

Gói thầu mở rộng QL62 (đoạn từ km 4+330 đến km 28+200) do 4 đơn vị liên danh thi công. Chỉ huy công trình (gói thầu Công ty Ngọc Việt) - Nguyễn Minh Trung thông tin: “Được sự đôn đốc của Sở GTVT Long An, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ lu lèn và sau đó sẽ tưới nhựa những đoạn đã lu lèn xong. Gói thầu do Công ty Ngọc Việt đảm nhận từ km 4+330 đến cầu Bà Hai Màng, hiện đã trải đá xanh và lu lèn được một số đoạn”.

Hiện nay, trên toàn tuyến QL62 từ km 4+330 đến km 28+200, các gói thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành công trình. QL62 sẽ được mở rộng mỗi bên 1m. Do vừa thi công vừa khai thác nên nhiều đoạn, tuyến cần có biển báo và rào chắn, nhất là vào ban đêm cần có đèn chớp để bảo bảo an toàn giao thông./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết