Tiếng Việt | English

27/09/2017 - 23:55

Để Luật Đất đai 2013 đi vào cuộc sống

Bên cạnh những kết quả nhất định, khi áp dụng vào thực tế, Luật Đất đai (LĐĐ) 2013 còn một số hạn chế. Các cấp, các ngành tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung vài quy định để LĐĐ 2013 hoàn thiện, đi vào thực tế cuộc sống.

Kết quả bước đầu

Từ khi LĐĐ 2013 có hiệu lực thi hành, Long An nghiêm túc thực hiện, đạt những kết quả nhất định. Việc lập, điều chỉnh quy hoạch, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) hàng năm trên địa bàn được thực hiện kịp thời, đúng trình tự thủ tục, tạo cơ sở thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai.

Công tác kiểm tra, quản lý của ngành chức năng được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được tỉnh quan tâm, từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện.

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai - Đào Trung Chính làm Trưởng đoàn, làm việc với UBND tỉnh Long An về việc thi hành, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Luật Đất đai 2013

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch đúng quy định. Chuyển mục đích SDĐ được kiểm soát chặt chẽ, xác định cụ thể giá để tính thu tiền sử dụng cũng như thuê đất một lần của người dân, doanh nghiệp phù hợp với quy định của luật, từ đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người có đất bị thu hồi,...

Còn gặp khó khăn

Tuy đạt kết quả nhất định nhưng khi LĐĐ 2013 được áp dụng vào thực tế vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Long An triển khai nhiều dự án có SDĐ lúa với diện tích trên 10ha, theo quy định tại khoản 1, Điều 58 LĐĐ 2013, phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mới được chuyển mục đích sử dụng, cho thuê đất, giao đất cho chủ đầu tư, điều này mất nhiều thời gian và ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Việc phê duyệt điều chỉnh quyền SDĐ, kế hoạch SDĐ từ Chính phủ còn chậm so với yêu cầu thực tế của địa phương.

Lập thủ tục đất đai đối với các trường hợp kiểm đếm vắng chủ, kiểm đếm bắt buộc còn lúng túng do quy định chưa sát theo từng trường hợp cụ thể. Việc xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp còn rườm rà, ảnh hưởng quyền lợi của người SDĐ.

Tình trạng quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích tại các xã trên địa bàn chưa rõ ràng. LĐĐ 2013 không ban hành quy định về cơ quan nào có chức năng, thẩm quyền quyết định việc xác nhận, công nhận quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Việc hủy giấy chứng nhận quyền SDĐ chưa thống nhất quan điểm từ cấp trên. Chưa quy định cụ thể chuyển mục đích SDĐ hay đăng ký chuyển mục đích SDĐ đối với các loại đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản,... nên việc đăng ký hồ sơ chỉnh lý biến động còn hạn chế nhất định.

Công tác xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất của ngành chức năng cho doanh nghiệp trong một số trường hợp cụ thể như phần giá trị tăng thêm từ đất, khảo sát theo thị trường,... gặp một số khó khăn.

Theo Phó Giám đốc Kỹ thuật dự án thuộc Công ty Cổ phần Long Hậu (huyện Cần Giuộc) - Nguyễn Viết Khánh, LĐĐ 2013 tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đơn vị còn vướng mắc, cụ thể trước đây, tại Điều 90 LĐĐ 2003 quy định “Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp được lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ hoặc thuê đất trả tiền hàng năm”.

Hiện nay, tổ chức kinh tế thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến hành thủ tục đất đai đối với phần diện tích còn lại, phải thực hiện dưới hình thức thuê đất theo quy định tại Điều 56 và Điều 149 LĐĐ 2013 “Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp được Nhà nước cho thuê đất” dẫn đến phát sinh nhiều bất cập, không phù hợp như cùng một dự án nhưng tồn tại 2 hình thức SDĐ (giao đất, thuê đất), gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Việc tách thửa để chuyển nhượng hoặc cho thuê rất phức tạp do phải lập nhiều hồ sơ và phải cấp nhiều giấy chứng nhận quyền SDĐ, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp,... do phần đất còn lại nằm đan xen giữa phần diện tích đất được giao có thu tiền sử dụng trước đây.

Luật Đất đai 2013 được áp dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (Trong ảnh: 
Khu công nghiệp Long Hậu được hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai nên việc tiếp nhận đầu tư vào khu đạt  kết quả)

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Sơn - Phan Thanh Phong cho biết: Hiện nay, Long An triển khai thực hiện Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền SDĐ, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tại điểm d, khoản 9, Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải hoàn thành việc nộp số tiền thuê đất được xác định theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, khoản này trước ngày 31/12/2016.

Quá thời hạn này, doanh nghiệp chưa hoàn thành việc nộp tiền thì bị xử lý bằng các biện pháp hành chính và thu tiền nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền chưa nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

Tuy nhiên, điều này gây khó cho doanh nghiệp dù muốn thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng cấp thẩm quyền chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện - ông Phong nói.

Sửa đổi cho phù hợp

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phan Nhân Duy thông tin: Đất đai mang tính lịch sử, phức tạp và nhạy cảm nên một số quy định ban hành chưa phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương. Tại Long An, qua thời gian triển khai, sở ghi nhận một số quy định còn chồng chéo, chưa cụ thể, rõ ràng, gây khó cho người dân, doanh nghiệp cũng như công tác quản lý nhà nước của ngành.

Từ đó, sở tham mưu UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị cấp trên sửa đổi, bổ sung LĐĐ 2013 cho phù hợp thực tế. Trong đó, kiến nghị sửa đổi quy định bồi thường giá đất; sửa đổi khoản 3, Điều 69 liên quan đến quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày theo hướng quy định thời gian nhất định; sửa đổi thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; tại Điều 210 LĐĐ 2013 kiến nghị bổ sung điều, khoản quy định chuyển tiếp: Đối với những dự án nhà đầu tư được lựa chọn hình thức giao đất hoặc thuê đất theo LĐĐ 2003, trường hợp nhà đầu tư lựa chọn hình thức giao đất và đã được UBND cấp thẩm quyền giải quyết giao đất thì phần diện tích còn lại của dự án (nếu có) được tiếp tục lập thủ tục giao đất sau ngày LĐĐ 2013 có hiệu lực thi hành. Sửa đổi một số nghị định hướng dẫn thi hành. Có như vậy, LĐĐ 2013 được hoàn thiện, đi vào thực tế cuộc sống./.

Tại cuộc làm việc với UBND tỉnh, ngày 13/9, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai - Đào Trung Chính đánh giá cao kết quả thi hành LĐĐ 2013 trên địa bàn. Đồng thời, ghi nhận tất cả ý kiến, giải pháp Long An đề xuất, kiến nghị và tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh để LĐĐ 2013 được hoàn thiện.
Long An thi hành Luật Đất đai năm 2013 đạt nhiều kết quả

Long An thi hành Luật Đất đai năm 2013 đạt nhiều kết quả 

Cập Nhật 13-09-2017

Ngày 13/9, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường có cuộc làm việc với UBND tỉnh Long An về thi hành và đóng góp ý kiến để hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013.

Lực Nguyễn 

Chia sẻ bài viết