Tiếng Việt | English

29/07/2015 - 21:07

Đề nghị xử lý hơn 2.700 tỷ đồng do tham nhũng tại Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành 158 kết luận thanh tra, kiểm tra, đề nghị xử lý về kinh tế hơn 2.700 tỷ đồng.

Sáng nay (29/7), tại Hà Nội, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm Trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 của Bộ.

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ

Đoàn công tác đánh giá: Với 73 đơn vị trực thuộc, Bộ Xây dựng quản lý nhiều lĩnh vực, có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã xác định công tác phòng, chống tham nhũng làm một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ. Bộ đã ban hành 158 Kết luận thanh tra, kiểm tra, đề nghị xử lý về kinh tế hơn 2.700 tỷ đồng, số tiền yêu cầu thu về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ để xử lý theo quy định là hơn 33 tỷ đồng, số tiền đã nộp là 18,5 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều giải pháp phòng, ngừa tham nhũng đã được Bộ thực hiện quyết liệt.

Báo cáo của Đoàn công tác cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ Xây dựng như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng ở một số đơn vị của Bộ chưa được thực hiện đồng bộ; chậm sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa Ban cán sự với Đảng ủy Bộ và chưa phát hiện xác minh, xử lý trường hợp nào kê khai không trung thực. Đoàn công tác đề nghị Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ và nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, tránh tiêu cực, tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh: “Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt đầy đủ trong từng cấp ủy cán bộ Đảng viên về chủ trương phòng chống tham nhũng, nhất là vai trò của người đứng đầu. Thứ hai là nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý Nhà nước nếu quản lý và xây dựng thể chế tốt tiêu chuẩn định mức, thì hạn chế được tình trạng tham nhũng tiêu cực, lãng phí đồng thời quan tâm đến các giải pháp phòng ngừa mà chúng ta còn yếu.”

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng trân trọng tiếp thu những ý kiến đánh giá của Đoàn công tác và cho biết, thời gian tới Lãnh đạo Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề phòng chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm, qua đó phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng: “Chúng tôi nghĩ rằng những vấn đề đoàn công tác kết luận hôm nay có những vấn đề chưa phát hiện được hết, bản thân Bộ cũng chưa phát hiện được hết. Vì vậy đây là công việc lâu dài, thường xuyên liên tục không được chủ quan”./.

Văn Hiếu/VOV-Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích