Tiếng Việt | English

17/05/2018 - 15:54

Đến cuối năm 2019, Long An có 16 hợp tác xã điểm ứng dụng công nghệ cao

Ngày 17/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) Long An triển khai kế hoạch hỗ trợ hợp tác xã (HTX) điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) năm 2018.

Ký kết hỗ trợ của ngành nông nghiệp với các địa phương

Năm 2017, toàn tỉnh có 10/16 HTX điểm hoạt động có hiệu quả với tổng doanh thu gần 5 tỉ đồng, lợi nhuận 450 triệu đồng/năm, 6 HTX còn lại mới thành lập đang trong giai đoạn củng cố. Ngành nghề hoạt động của các HTX khá đa dạng: Dịch vụ nông nghiệp (làm đất, bơm nước, thu hoạch lúa…); mua bán vật tư nông nghiệp, nông sản; tham gia sản xuất (rau an toàn, lúa giống, thanh long,…).

Nhìn chung, các HTX đều thực hiện vai trò cầu nối cho các thành viên thực hiện sản xuất. Hiện nay, có 5/16 HTX điểm có hợp đồng liên kết doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra (cây lúa có 4 HTX, cây rau có 1 HTX).

Phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 16 HTX điểm ƯDCNC trong sản xuất, trong đó, có 13 HTX điểm nằm trong vùng triển khai Chương trình Phát triển nông nghiệp ƯDCNC nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.

Giám đốc Sở NN&PTNN – Lê Văn Hoàng cho biết: “Để đạt mục tiêu, ngành còn phối hợp sở, ngành tỉnh và các địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng kinh tế hợp tác, chương trình sản xuất nông nghiệp ƯDCNC; hoàn thành củng cố tổ chức, bộ máy hoạt động cho 16/16 HTX theo Luật HTX 2012; tăng cường công tác xúc tiến thương mại kết nối doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các HTX; hỗ trợ hạ tầng phục vụ cho HTX”./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết