Tiếng Việt | English

04/10/2019 - 19:50

Diễn đàn Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Sáng ngày 04/10, Đoàn TNCS HCM huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức diễn đàn Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, giai đoạn 2018-2022 và giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên hiện nay.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn

Tham gia diễn đàn, gần 60 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện được thông tin về Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Đoàn viên, thanh niên đã thẳng thắn trao đổi về hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, những vấn đề cần quan tâm của sự ảnh hưởng thời đại công nghiệp 4.0, công tác quản lý, giáo dục thanh niên đặc biệt là thanh niên vi phạm pháp luật, vai trò của cán bộ Đoàn trong xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Diễn đàn lần này góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức và kỹ năng sống. Từ đó, nâng cao nhận thức, sáng tạo, tiên phong trong hành động và tổ chức phong trào, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới có bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết