Tiếng Việt | English

07/02/2019 - 15:20

Đô thị khởi sắc

Chương trình Phát triển đô thị (ĐT) được lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương quan tâm, thực hiện. Nhiều công trình được đầu tư, xây dựng, tạo cảnh quan mới khang trang, sạch, đẹp. Diện mạo ĐT khởi sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao cuộc sống người dân trên địa bàn.

Đô thị Kiến Tường ngày càng khang trang, sạch, đẹp

Đô thị Kiến Tường ngày càng khang trang, sạch, đẹp

Đô thị khởi sắc

Nhiều năm qua, ĐT trên địa bàn tỉnh Long An có bước chuyển mình mạnh mẽ so với trước. Các ĐT TP.Tân An, thị xã Kiến Tường, thị trấn, thị tứ được chính quyền các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp để hình thành nên các trung tâm thương mại, dịch vụ của địa phương. Khu dân cư, đô thị từng bước được chỉnh trang, mở rộng, các khu, cụm công nghiệp ngày càng phát triển với nhiều loại hình để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế. 

Tỉnh xây dựng và phê duyệt Chương trình Phát triển ĐT, làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện, trong đó, địa phương chú trọng nâng cao các tiêu chí ĐT bằng việc đầu tư các hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, cấp thoát nước, bờ kè,... Đặc biệt, các công trình phúc lợi xã hội được hình thành như công viên, bệnh viện, trường học,... tạo diện mạo mới cho ĐT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

ĐT Kiến Tường từng bước được nâng cấp để hoàn thiện hơn các tiêu chí. Chính quyền đầu tư các công trình trọng điểm: Trung tâm thương mại, bờ kè, các công trình hạ tầng, công viên cây xanh, xây mới, cải tạo các trụ sở cơ quan khang trang hơn. Từ đó, diện mạo ĐT địa phương khoác lên mình “chiếc áo mới”. Ông Ngô Hoài Phong, ngụ phường 2, thị xã Kiến Tường, vui mừng: “Nhiều hạng mục, công trình được đầu tư mới, tạo bộ mặt khang trang cho thị xã. Diện mạo ĐT thay đổi rõ rệt từng ngày, theo hướng tích cực. Người dân cùng với chính quyền xây dựng, hướng đến ĐT văn minh. Chúng tôi giữ gìn, bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh,... Cuộc sống của người dân được cải thiện, nâng cao hơn trước”.

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ cho biết: “Từ khi công nhận ĐT loại IV (năm 2007), đặc biệt sau khi thành lập thị xã vào năm 2013, Kiến Tường luôn chú trọng xây dựng, phát triển ĐT và diện mạo ngày càng khởi sắc. Địa phương tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh vốn có theo định hướng kinh tế chủ yếu là thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng - an ninh. Thị xã từng bước nâng cấp, đầu tư mới các công trình trọng điểm để chỉnh trang, nâng chất ĐT: Khu Trung tâm thương mại, bờ kè, hạ tầng giao thông, hạ tầng Khu Kinh tế Cửa khẩu Bình Hiệp,...”.

Phấn đấu hoàn thành

“Tuy nhiên, việc phát triển ĐT của thị xã đang đứng trước nhiều thách thức lớn liên quan đến tiêu chí dân số (tỷ lệ tăng dân số hàng năm, dân số toàn ĐT, mật độ dân số ĐT). Hiện nay, Kiến Tường đạt khoảng 85% tiêu chí của ĐT loại III. Thị xã áp dụng đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa ĐT Kiến Tường đạt chuẩn loại III vào năm 2020” - ông Nguyễn Văn Vũ cho biết thêm.

Với mục tiêu đưa TP.Tân An xứng tầm là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh, từ nhiều năm qua, tỉnh và địa phương đặc biệt chú trọng công việc này. Theo đó, nhiều công trình, hạng mục được đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, tạo diện mạo ĐT mới cho TP.Tân An. 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tân An đã và đang nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành mục tiêu trên. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu luôn duy trì ở mức cao. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đạt hơn 19.700 tỉ đồng, tăng bình quân 11,68%. Bí thư Thành ủy Tân An - Trần Kim Lân chia sẻ: “Thành phố triển khai xây dựng, phát triển, quản lý ĐT theo quy chế quản lý kiến trúc ĐT, chuẩn ĐT kiểu mẫu. Công tác vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông được chú trọng và bảo đảm. Từ đó, bộ mặt ĐT ngày càng đổi mới, chuyển biến tích cực, đời sống người dân được nâng lên. Nông thôn thay đổi theo hướng ĐT hóa. Đến nay, thành phố đạt 54/59 tiêu chí của ĐT loại II, theo đánh giá Đề án phân loại ĐT, Tân An đạt 85,9/100 điểm. Từ năm 2016 đến nay, TP.Tân An tập trung huy động mọi nguồn lực từ vốn ngân sách, nhân dân và các nguồn khác với số tiền hơn 3.600 tỉ đồng, phục vụ Chương trình Phát triển ĐT. Vấn đề khó khăn nhất của thành phố hiện nay là đầu tư hạ tầng kỹ thuật do nguồn kinh phí lớn, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thành phố tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, đưa Tân An đạt chuẩn ĐT loại II vào năm 2019”.

Giám đốc Sở Xây dựng - Nguyễn Văn Hùng thông tin: “Chương trình Phát triển ĐT được tỉnh quan tâm, chú trọng. Từ đó, diện mạo các ĐT trong tỉnh ngày càng khởi sắc, phù hợp với lộ trình phát triển ĐT quốc gia, đồng thời gắn với yêu cầu phát triển KT-XH địa phương. Hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố đã và đang xây dựng chương trình phát triển ĐT, đề án nâng cấp ĐT và tập trung mọi nguồn lực để từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành theo lộ trình chung của tỉnh. Mục tiêu là nâng cao chất lượng ĐT, điều kiện sống cho người dân, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, văn minh và thân thiện môi trường”. 

Dòng sông Bảo Định góp phần tô điểm thêm cho đô thị Tân An

Dòng sông Bảo Định góp phần tô điểm thêm cho đô thị Tân An

“Tuy nhiên, hiện tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, đặc biệt là nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển các ĐT để đạt các tiêu chí và lộ trình đề ra. Sở XD đang tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động mọi nguồn lực đầu tư để thực hiện chương trình, ưu tiên đầu tư các dự án, hệ thống hạ tầng theo từng giai đoạn, tiêu chí quy định. Từ những định hướng và lựa chọn hướng đi đúng đắn, tin tưởng ĐT của tỉnh sẽ có những bước đột phá nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển, đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh hạt nhân vùng phát triển nông nghiệp sôi động Đồng bằng sông Cửu Long và công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” - ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh./.

Hiện nay, toàn tỉnh có 18 (đô thị) ĐT: 1 ĐT loại III (TP.Tân An), 6 ĐT loại IV (thị xã Kiến Tường; các thị trấn: Hậu Nghĩa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa) và 11 ĐT loại V. Sở Xây dựng tham mưu xây dựng Chương trình Phát triển ĐT tỉnh Long An định hướng đến năm 2030, đã được Bộ Xây dựng có ý kiến và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND, ngày 17/7/2018. Theo lộ trình chung, giai đoạn 2018-2020 tổng số ĐT toàn tỉnh là 22 ĐT, trong đó thành lập mới 5 ĐT và nâng cấp 12 ĐT. 

Đức Minh

Chia sẻ bài viết