Tiếng Việt | English

23/03/2020 - 20:13

Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng tại Tân Hưng

Sáng ngày 23/3, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Tân Hưng.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội các cấp ở Tân Hưng

Hiện Huyện ủy đã thông qua các nội dung văn kiện và đề án nhân sự Đại hội được 14/24 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và tiếp tục hoàn thành vào cuối tháng 3/2020.

Nhìn chung, việc chuẩn bị Đại hội của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Trong quá trình xây dựng, cấp ủy cơ sở tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ trực thuộc, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí tham gia đóng góp xây dựng văn kiện.

Nhân sự dự kiến Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhân sự chủ chốt khóa mới được chuẩn bị đều có trong quy hoạch, gắn với chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021; danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều có số dư theo quy định, cơ bản đảm bảo yêu cầu cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025: Dự thảo báo cáo chính trị trình và báo cáo kiểm điểm đang hoàn thiện để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp tại Đại hội Đảng bộ cơ sở.

Số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 là 220 đại biểu, trong đó 179 đại biểu được bầu từ Đại hội cơ sở. Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI là 43 đồng chí (bầu lấy 39 đồng chí). Thời gian dự kiến tiến hành Đại hội là giữa tháng 7/2020.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cơ sở, cũng như Đại hội Đảng bộ huyện khóa mới của huyện. Đồng thời, ông yêu cầu khi thẩm định văn kiện Đại hội cơ sở, Huyện ủy cần tập trung hơn vào báo cáo chính trị; nhân sự dự Đại hội cấp trên; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để Đại hội được diễn ra an toàn.

Đối với Đại hội cấp huyện, cần đảm bảo tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định; xây dựng chương trình đột phá nhiệm kỳ mới cần quan tâm đến việc phải gắn kết chặt chẽ, sát với tình hình thực tế của địa phương, thúc đẩy kinh-xã hội địa phương phát triển./.

Văn Sách

Chia sẻ bài viết