Tiếng Việt | English

10/08/2018 - 17:11

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An làm việc với cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan

Chiều 10/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An có cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý và sử dụng Quỹ BHYT giai đoạn 2016 – 2017.

Đại biểu thảo luận các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, quản lý và sử dụng Quỹ BHYT

Thời gian qua, BHXH phối hợp các sở, ban, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT. Từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị sử dụng lao động.

Số lượng người tham gia BHYT hàng năm đều tăng, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Năm 2017, tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 84,74% so với tổng số dân; 6 tháng đầu năm 2018, đạt 87,01% (Chính phủ giao là 82,5%).

BHXH tỉnh tham mưu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đôn đốc thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng. Kết quả, hàng năm ngành hoàn thành vượt mức kế hoạch thu do BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ nợ luôn thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân toàn ngành. Năm 2017, ngành thu nợ đọng được 5.597.978 triệu đồng, đạt 103,72% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 6 tháng đầu năm 2018, ngành thu nợ 2.982.691 triệu đồng, đạt 47,12% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Về quản lý đối tượng tham gia BHYT, Long An là địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp nên việc xác định đối tượng thuộc diện bắt buộc tham gia BHYT còn khó khăn. Nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa quan tâm đến quyền lợi BHYT đối với người lao động (NLĐ).

Công tác kiểm tra chưa đủ sức răn đe, thanh tra liên ngành còn mới chưa đáp ứng yêu cầu. Liên đoàn Lao động tỉnh chưa thực hiện được công tác khởi kiện đơn vị nợ đọng BHXH nên nhiều đơn vị sử dụng lao động còn ỷ lại, không đóng BHYT kịp thời theo quy định.

Nâng cao chất lượng KCB BHYT tuyến cơ sở hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân

Việc cân đối Quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT, kiểm soát số liệu KCB đa tuyến của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu tổng hợp, báo cáo, trong giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT.

Việc thanh toán chi phí KCB BHYT cuối năm 2017 giữa BHXH tỉnh và các cơ sở KCB BHYT gặp nhiều khó khăn. Các cơ sở KCB chưa thực hiện đúng, đủ các quy định về việc đưa dữ liệu KCB BHYT ngay từ đầu năm lên hệ thống thông tin giám định. Vì vậy, việc quản lý KCB thông tuyến và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT chưa chặt chẽ.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh – Trương Văn Nọ đề nghị ngành BHYT và các ngành có liên quan thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng KCB BHYT tuyến cơ sở hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Ông ghi nhận những khó khăn của ngành BHXH và các đơn vị liên quan, đồng thời hứa đề xuất lên cấp trên để có giải pháp thực hiện tốt hơn việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, quản lý và sử dụng Quỹ BHYT./.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết