Tiếng Việt | English

10/01/2019 - 19:40

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An giám sát tại huyện Bến Lức

Chiều 10/01, đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An tiếp tục có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 tại huyện Bến Lức.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ chủ trì buổi giám sát.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Lê Thành Út cho biết, trong những năm qua, địa phương đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ bản, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ tầng xã hội.

Tổng nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị tại huyện Bến Lức trên 1.561 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp là 1.222 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 36 tỉ đồng và nguồn vốn từ ngân sách 303 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Lê Thành Út báo cáo với đoàn giám sát

Công tác quản lý quy hoạch, hiện địa phương đã thực hiện xong việc lập quy hoạch 1/2.000 thị trấn Bến Lức, chỉnh trang 2 dốc cầu Bến Lức, trung tâm hành chính huyện, trung tâm văn hóa mở rộng giai đoạn 2, quy hoạch chung xây dựng đô thị Bến Lức đến năm 2030,…

Đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đô thị và thực hiện các quy hoạch đô thị được địa phương thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của Luật Đất đai năm 2013,…

Đến nay, huyện Bến Lức có 15 danh mục quy hoạch đô thị do Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện làm chủ đầu tư và các dự án đầu tư của các tập đoàn kinh doanh bất động sản.

Ngoài những kết quả đạt được, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Lê Thành Út, thực tế công tác quản lý, sử dụng đất đô thị hiện nay tại địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn như một số quy hoạch trước đây không theo kịp nhu cầu phát triển phải điều chỉnh liên tục.

Công tác quản lý quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn khi tình trạng xây dựng vi phạm lộ giới, xây dựng không đúng quy hoạch được duyệt. Ngoài ra, về giá đất hiện nay quy định chưa phù hợp với thực tế thị trường nhất là đất nông nghiệp ven đường giao thông và việc Chính phủ ban hành giá trần đất nông nghiệp hiện nay không còn phù hợp.

Từ đó, huyện Bến Lức kiến nghị UBND tỉnh xem xét có ý kiến với Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung lại việc xây dựng giá trần đất nông nghiệp cho phù hợp với tình hình hiện nay, trong đó có tỉnh Long An.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ phát biểu tại buổi giám sát

Tại cuộc giám sát, các đại biểu trong đoàn cũng cho rằng, đối với Bến Lức cũng như những địa phương đô thị khác cần lưu ý việc quy hoạch đối với các dự án, bởi ngoài những nhà đầu tư chân chính thì còn có một số nhà đầu tư đến xin dự án để “xí” đất, gây khó khăn trong công tác quản lý đô thị cũng như ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của người dân trong vùng dự án. Ngoài ra, huyện Bến Lức cũng cần xem xét những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề tách thửa trên đất nông nghiệp, đất ở đô thị để đoàn có những ghi nhận, tổng hợp khi làm việc với UBND tỉnh.

Phát biểu tại cuộc giám sát, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đai tại đô thị cơ bản tốt, chấp hành theo đúng Luật Đất đai năm 2013. Đối với những kiến nghị của huyện Bến Lức, đoàn sẽ ghi nhận, tổng hợp để có ý kiến với UBND tỉnh trong cuộc làm việc sắp tới cũng như báo cáo đến Quốc hội đề nghị sửa đổi Luật Đất đai năm 2013./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết