Tiếng Việt | English

19/03/2020 - 15:56

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An lấy ý kiến Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Ngày 19/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An tổ chức hội nghị lấy ý kiến, đóng góp Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ chủ trì hội nghị.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An lấy ý kiến Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Đa số ý kiến đều thống nhất cho rằng việc xây dựng Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu hiện tại giúp giảm tải số lượng công việc của các toà án phải xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên là chưa phù hợp; cần làm rõ thêm phương thức hòa giải, đối thoại và trình tự, thủ tục xem xét lại quyết định; nên cân nhắc việc thu, nộp chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án, nhất là tài sản nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của tỉnh nơi tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp để tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp tới./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết