Tiếng Việt | English

07/01/2016 - 15:46

Tuổi trẻ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động:

"Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, đổi mới"

Cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động có trình độ học vấn đồng đều, được học tập, huấn luyện cơ bản, có lý tưởng phấn đấu vươn lên, số đảng viên trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn chiếm tỷ lệ cao. Đây là những điều kiện thuận lợi để đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chiến sĩ mới hăng say học tập, rèn luyện

Tổ chức Đoàn được củng cố, kiện toàn gồm những cán bộ trẻ, năng động, có năng lực, từng bước đưa các hoạt động Đoàn vào nề nếp, có chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác giáo dục ĐVTN được duy trì, luôn có sự cải tiến, góp phần nâng cao nhận thức về lý tưởng sống cao đẹp, từ đó, động viên ĐVTN tích cực tham gia vào các phong trào thi đua.

Đơn vị còn phát động phong trào ĐVTN chấp hành kỷ luật, huấn luyện giỏi, rèn nghiêm, xây dựng văn hóa lành mạnh, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ qua, 100% ĐVTN trong đơn vị không vi phạm kỷ luật, đoàn kết chặt chẽ, hoàn thanh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ĐVTN đóng góp tiền vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng vũ trang tỉnh. Hưởng ứng chương trình "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới", cán bộ, ĐVTN Tiểu đoàn giúp xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, sửa chữa, làm mới cầu đường, giao thông nông thôn với 400 ngày công; tham gia cùng các địa phương dọn vệ sinh khu vực công cộng, xây dựng nếp sống văn minh;…

Sự nỗ lực phấn đấu không ngừng vươn lên của cán bộ, ĐVTN; sự năng động, sáng tạo của người thủ lĩnh thanh niên đã  thúc đẩy phong trào Đoàn hoạt động hiệu quả và lôi cuốn được đoàn viên tham gia.

Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các yếu tố con người, tổ chức và phong trào, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh về mọi mặt, thực sự là trung tâm đoàn kết, giữ vững danh hiệu tổ chức Đoàn vững mạnh tiên tiến; góp phần bồi dưỡng nâng cao nhận thức và niềm tin về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác của từng ĐVTN, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay./.

M.L

Chia sẻ bài viết