Tiếng Việt | English

08/07/2020 - 15:58

Đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Các đại biểu tham quan khu trưng bày trong đại hội

Các đại biểu tham quan khu trưng bày trong đại hội
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An. Phát huy những thành tựu quan trọng và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII đề ra. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thời gian tới cần sớm cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các chỉ thị, nghị quyết cấp trên về lĩnh vực quốc phòng - quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung triển khai các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. 

Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới  (Ảnh: Kiên Định)

Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới  (Ảnh: Kiên Định)

Phát huy truyền thống quê hương Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, Đảng bộ Quân sự tỉnh đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng lực lượng chính quy để thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH địa phương trong thời gian tới./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết