Tiếng Việt | English

30/07/2015 - 18:29

Đoàn kiểm tra Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Long An: Làm việc với huyện Tân Hưng

Đoàn kiểm tra Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - Huỳnh Quốc Việt làm Trưởng đoàn vừa đến làm việc tại huyện Tân Hưng.

Qua báo cáo cho thấy, năm 2015, huyện Tân Hưng đã triển khai đầu tư xây dựng công trình trạm cấp nước đường kênh 79, xã Vĩnh Thạnh từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trên 8,791 tỉ đồng. Trong đó, vốn tỉnh đầu tư trên 6,391 tỉ đồng, vốn huyện đầu tư từ phần hiện hữu của địa phương và nhân dân đóng góp 2,4 tỉ đồng. Công trình được thiết kế với công suất 30m3/giờ, phục vụ 800 hộ dân ở xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi và thị trấn Tân Hưng. Thời gian thi công công trình từ ngày 19-5 đến ngày 26-5.

Hiện nay, công trình đã hoàn thành, nghiệm thu, huyện đã bàn giao cho UBND xã Vĩnh Thạnh quản lý, vận hành, khai thác trạm cấp nước trên để cung cấp nước cho người dân sử dụng.

Toàn huyện hiện có 36 trạm cấp nước, trong đó có 3 trạm ngưng hoạt động. Hiện nay, các trạm cấp nước đang được quản lý với 3 hình thức: Cty Cổ phần Đô thị Tân Hưng quản lý 7 trạm; UBND xã phân công cán bộ quản lý 10 trạm; UBND xã hợp đồng và giao cho cá nhân quản lý 19 trạm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện đề nghị đoàn kiểm tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét, phân bổ thêm nguồn vốn còn thiếu để huyện thanh toán cho đơn vị thi công đúng theo hợp đồng đã ký. Hiện nay, ngân sách huyện còn khó khăn nên kinh phí bố trí xây dựng các công trình trạm cấp nước trên địa bàn huyện còn hạn chế, do đó, đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho huyện để đầu tư xây dựng trạm cấp nước ở Cụm dân cư xã Vĩnh Bửu và Cụm dân cư xã Vĩnh Châu A, nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường. Đồng thời, lãnh đạo huyện và các ngành chuyên môn cũng đã giải trình, làm rõ thêm ý kiến mà đoàn kiểm tra nêu ra tại buổi làm việc.

Ông Huỳnh Quốc Việt đề nghị thời gian tới, huyện Tân Hưng cần quản lý chặt chẽ hơn nữa các trạm cấp nước, nơi nào có đủ điều kiện thì nên giao các trạm cấp nước cho Cty Cổ phần Đô thị Tân Hưng quản lý để thống nhất trong công tác quản lý, bảo đảm vận hành chuyên nghiệp, sửa chữa kịp thời và phát huy hiệu quả bền vững./.

Trúc Quyên

Chia sẻ bài viết