Tiếng Việt | English

25/06/2020 - 18:15

Đoàn Luật sư Long An: Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động

Qua gần 10 năm hoạt động, các luật sư (LS) của Đoàn LS Long An tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong hàng chục ngàn vụ án các loại; thực hiện hàng ngàn vụ việc tư vấn pháp luật cho khách hàng. Qua đó, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Long An - luật sư Mai Huỳnh Minh (bên trái) cùng luật sư trong đoàn thường xuyên trợ giúp pháp lý cho khách hàng tại trụ sở
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Long An - luật sư Mai Huỳnh Minh (bên trái) cùng luật sư trong đoàn thường xuyên trợ giúp pháp lý cho khách hàng tại trụ sở

Tăng về số lượng và chất lượng

Năm 2011, Đoàn LS Long An có 63 LS, 37 người tập sự hành nghề LS và 29 tổ chức hành nghề LS. Đến tháng 6/2020, Đoàn LS có 103 LS, 8 người tập sự hành nghề LS và 34 tổ chức hành nghề LS trực thuộc. Trong đó, có 26 văn phòng LS, 6 công ty luật và 2 chi nhánh hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Chủ nhiệm Đoàn LS Long An - LS Mai Huỳnh Minh cho biết: “Sau 10 năm hoạt động, một số tổ chức hành nghề có sự phát triển về quy mô, đa dạng về lĩnh vực. Cụ thể, vào năm 2011, chủ yếu LS hoạt động tranh tụng. Đến nay, một số tổ chức hành nghề thực hiện chuyên về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, khẳng định được chuyên môn, thương hiệu trong lĩnh vực này”.

Các tổ chức hành nghề LS được phát triển rộng rãi trên địa bàn của tỉnh. Trước đây, chủ yếu tập trung ở các địa bàn trung tâm tỉnh là TP.Tân An và một số huyện đông dân cư, phát triển về kinh tế. Hiện nay, các tổ chức được đăng ký hoạt động 11/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. 

Từ 2015 đến nay, hàng năm, Đoàn LS đều tổ chức hoặc phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho LS. LS chấp hành tốt pháp luật, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Điều lệ Liên đoàn LS Việt Nam. Từ năm 2011 đến nay, không có trường hợp nào vi phạm đến mức phải bị xử lý kỷ luật. 

Hoạt động ngày càng đi vào nề nếp

Gần 10 năm qua, các LS của Đoàn LS Long An tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi hàng chục ngàn vụ án các loại; thực hiện hàng ngàn vụ việc tư vấn pháp luật cho khách hàng, trong đó hầu hết là tư vấn miễn phí tại tổ chức hành nghề LS. Ngoài ra, một số LS còn tham gia tư vấn theo vụ việc, tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại.

Ngoài công việc thường xuyên, các LS còn tham gia nhiều hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua vai trò cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh với hàng trăm vụ án, vụ việc các loại.

Đoàn LS thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; tư vấn pháp luật miễn phí một số ngày tại trụ sở nhân Ngày truyền thống LS (10/10) và Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11). Một số LS của Đoàn tham gia làm hòa giải viên của các trung tâm hòa giải đặt tại tòa án tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

LS thường xuyên tham gia các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Trong 10 năm qua, các LS tham gia bào chữa chỉ định và phiên họp áp dụng biện pháp tư pháp trong xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật hơn 2.000 vụ việc. 

Sự phối hợp giữa LS, Đoàn LS với các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án trong quá trình tham gia tố tụng ngày càng chuyển biến tích cực; vị trí, vai trò của LS ngày càng nâng cao.

LS Mai Huỳnh Minh cho biết thêm: Trong 10 năm qua, Đoàn LS Long An tham gia nhiều hoạt động đóng góp, xây dựng pháp luật. Đoàn thường xuyên cử LS tham gia đóng góp xây dựng pháp luật theo thư mời của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Tư pháp hoặc các cơ quan khác. Hiện có 3 LS của đoàn là thành viên Hội đồng Tư vấn dân chủ - Pháp luật của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Đoàn cũng cử LS tham gia nhiều hội thảo chuyên đề pháp luật do Bộ Tư pháp, Liên đoàn LS Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc các cơ quan Trung ương tổ chức. 

Thời gian tới, Đoàn LS Long An đẩy mạnh hỗ trợ việc mở văn phòng, chi nhánh văn phòng LS; tăng cường tư vấn pháp lý lưu động; phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở;… tại các địa bàn chưa có tổ chức hành nghề LS; qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết