Tiếng Việt | English

17/07/2019 - 13:57

Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây: Phát huy vai trò xung kích trong mọi hoạt động

Chi đoàn Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022. Đây là đơn vị được Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An chọn làm điểm và rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội.

Đại diện UBMTTQVN huyện Đức Hòa trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo biên giới

Đại diện UBMTTQVN huyện Đức Hòa trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo biên giới

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐBP Mỹ Thạnh Tây có nhiều chuyển biến. Các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 cơ bản hoàn thành tốt.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được chú trọng, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt được duy trì nề nếp. Đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong mọi hoạt động của đơn vị; làm tốt công tác giao lưu, kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương và các đơn vị bạn, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn ĐBP Mỹ Thạnh Tây tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, nhất là trong giáo dục chính trị, tư tưởng, khắc phục khó khăn, gian khổ, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Hòa trao số tiền 40 triệu đồng cho Chi đoàn thực hiện mô hình “Đoàn viên thanh niên nhận đỡ đầu, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó trên địa bàn”./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết