Tiếng Việt | English

01/10/2017 - 04:46

Doanh nghiệp chế biến chế tạo lạc quan về triển vọng kinh doanh quý IV

Theo Tổng cục thống kê, doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khá lạc quan về triển vọng kinh doanh trong quý IV năm nay.

Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2017 cho thấy: có 41,5% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn quý trước. 17,9% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 40,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về triển vọng kinh doanh quý 4/2017 (Ảnh minh họa: KT)
Dự kiến quý IV so với quý III năm nay, có 52,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 36,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.
Những khó khăn đối với doanh nghiệp chủ yếu do khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước không cao, nhu cầu của thị trường thấp, tài chính khó khăn.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, trong số các khó khăn của doanh nghiệp còn có việc không tuyển được lao động theo yêu cầu, lãi suất cao và tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu khá cao.

Số lượng doanh nghiệp giảm trong 'tháng cô hồn'

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 9/2017, dù có gần 2.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lại ở mức khá cao với 4.441 doanh nghiệp. Tháng 9, cả nước có 8.610 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 80,6 nghìn tỉ đồng và 64.000 lao động.

Ông Nguyễn Bích Lâm nhận định, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 9 giảm do thời gian này trùng với tháng Bảy âm lịch ('tháng cô hồn') nên người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh.

Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
Tính chung 9 tháng năm nay, cả nước có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 902,7 nghìn tỉ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỉ đồng, tăng 24,4%.

Nếu tính cả 1.241,3 nghìn tỉ đồng của hơn 27,5 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2017 là 2.144 nghìn tỉ đồng./. 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng năm 2017 là 8.736 doanh nghiệp, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 8.022 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,8%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 49.345 doanh nghiệp, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 18.499 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 13,5% và 30.846 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 7,1%.

Trần Ngọc/VOV.VN

Chia sẻ bài viết