Tiếng Việt | English

30/03/2020 - 20:09

Đổi mới sáng tạo, tăng sức cạnh tranh của ngành công thương

Khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng trong việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, phụ tùng trong nhiều ngành công nghiệp, hình thành một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có tiềm lực tốt.

Công nhân sản xuất linh kiện điện tử tại Nhà máy Canon thuộc Khu Công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên). (Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)
Ngành công thương đã có những bước phát triển mang tính đột phá, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước.

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành công thương giai đoạn 2011-2020 nhấn mạnh khoa học và công nghệ là động lực then chốt để phát triển bền vững, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải đóng vai trò quyết định trong nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, mang lại diện mạo mới,"góp phần tăng sức cạnh tranh của ngành trên trường quốc tế.

Làm chủ công nghệ và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa

Giai đoạn 2011-2019, Bộ Công Thương đã chủ trì triển khai 9 chương trình, đề án khoa học và công nghệ cấp quốc gia, hai chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong tái cơ cấu ngành công thương.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động trực tiếp đến các quốc gia cũng như các ngành, hoạt động khoa học và công nghệ ngành công thương đã điều chỉnh nhanh chóng theo định hướng tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, quản trị sản xuất, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt, có tính cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước.

Đặc biệt, khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng trong việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, phụ tùng trong nhiều ngành công nghiệp, hình thành một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có tiềm lực tốt, có sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Các công nghệ hiện đại