Tiếng Việt | English

Vì lợi ích người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”, không chỉ trong Tháng Công nhân 2018 mà suốt thời gian qua, nhiều công ty, doanh nghiệp tổ chức những hoạt động thiết thực.