Một tập thể được dân tin yêu, đồng thuận

Ấp Ông Lẹt (xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) luôn là ấp đi đầu trong các phong trào của xã. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, ấp hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.