Tiếng Việt | English

Làm giàu trên đất khách

Nhờ cần cù, chịu khó, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu mà ông Ngô Hoài Phong (người dân gọi thân mật là ông Bảy) - chủ Cơ sở Hải sản Sang Duyên (phường 2, thị xã Kiến Tường), vươn lên thành hộ khá trên địa bàn.