Chắc cũng nhiều "đức lang quân" tò mò muốn biết "Nghe lời vợ" trong tiếng Anh ra sao đây.