Tặng giấy khen nữ sinh trả lại tiền cho người đánh rơi

Trên đường đi học về, nữ sinh lớp 11 nhặt được ví tiền mang đến công an nhờ trả lại cho người bị mất.