Tiếng Việt | English

Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, nêu gương sáng

Thời gian qua, người cao tuổi trong tỉnh gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua, hoạt động xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH tỉnh.