Làm “bạn” với người điên

Chăm sóc, điều trị bệnh nhân tâm thần không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ, những gì xuất phát từ trái tim mới có thể đi đến trái tim, dù là người bình thường hay mất đi lý trí.