Tiếng Việt | English

Chiến sĩ công an liêm khiết

Ban Chỉ huy Công an huyện Thủ Thừa vừa đề nghị Hội đồng Thi đua Công an tỉnh khen thưởng đột xuất Trung tá Nguyễn Chí Nguyên vì liêm khiết, không nhận hối