Tiếng Việt | English

Cần Đước: Cháy kho chứa củi và vải vụn

Vào lúc 4 giờ ngày 18/11, bảo vệ Công ty Môi trường xanh Thành Tài (ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) phát hiện tại kho chứa củi khô và vải vụn của công ty bốc cháy.