Tiếng Việt | English

Giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh

Ngày 18/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An phối hợp Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức mô hình sân chơi lưu động, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 3, 4 và 5 Trường Tiểu học Thanh Phú Long, huyện Châu Thành.