Tiếng Việt | English

Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động - Đồng hành, chia sẻ khó khăn trong “bão dịch” Covid-19

Hiện nay, trước tình trạng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (Covid-19) vẫn đang diễn biến đoàn cơ sở chủ động phối hợp doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ sức khỏe công nhân, lao động.