Tiếng Việt | English

Suất cơm nghĩa tình - Ấm lòng sĩ tử

Những chai nước uống, những suất cơm nóng hổi được chuẩn bị khéo léo từ đôi bàn tay của các chị phụ nữ huyện Thủ Thừa tỉnh Long An làm ấm lòng sĩ tử khi mùa thi đến.