Tiếng Việt | English

Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây: Phát huy vai trò xung kích trong mọi hoạt động

Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022. Đây là đơn vị được Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An chọn làm điểm và rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội.