Tiếng Việt | English

Nỗ lực đưa bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân

Nhờ tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2018, ngành (BHXH tỉnh Long An hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt là chỉ tiêu bao phủ BHXH tự nguyện vượt kế hoạch đề ra.