Tiếng Việt | English

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Long An hiện nay không còn đáp ứng được yêu cầu

Tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX vào ngày 25/9 đã thông qua Nghị quyết thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Nâng cấp, mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh" làm cơ sở để UBND tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn.