Tiếng Việt | English

Ngân hàng Sài Gòn tặng Long An 20 căn nhà tình nghĩa

Ngân hàng Sài Gòn trao bảng tượng trưng 20 căn nhà tình nghĩa cho UBND tỉnh Long An.