Tiếng Việt | English

Nâng cao ý thức người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chỉ cần cung cấp số điện thoại, thông tin cá nhân, người tham gia BHXH, BHYT sẽ nhận được tin nhắn từ tổng đài khi thời gian đăng ký BHXH, BHYT gần hết,...