Tiếng Việt | English

Phụ nữ Công an tỉnh tích cực tham gia công tác hội và phong trào phụ nữ

Năm 2017, thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc;..