Tiếng Việt | English

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa  tặng quà tết tại huyện Châu Thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa thăm, chúc tết và tặng quà cho 90 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của 2 xã Thuận Mỹ và Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành.