Hỗ trợ tiền cho 240 công nhân công ty may ở Cần Thơ bị cháy

Ngày 26/5, Ủy ban MTTQ quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phối hợp UBND phường Trà Nóc trao tiền mặt cho 240 công nhân Công ty Kwong Lung- Meko (KCN Trà Nóc) bị cháy ngày 23/3.