Tiếng Việt | English

Một người đàn ông trung niên treo cổ tự tử

Trong lúc tập thể dục, người dân tại khu dân cư phát hiện một người đàn ông treo cổ tự tử giữa ngã 3 đường.