Tiếng Việt | English

Nâng chất xã văn hóa: Hành trình không ngừng nghỉ

Để xây dựng thành công xã văn hóa không dễ, việc phấn đấu giữ vững, nâng chất các tiêu chí lại càng khó hơn. Các xã khi được công nhận xã văn hóa đều có những “điểm trừ” còn nợ để quyết tâm hơn trong việc nâng chất sau này.