Du khách đổ về viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mới qua gần hai ngày nghỉ lễ, nhưng đã có hàng vạn lượt du khách đổ về khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thắp hương viếng Đại tướng.