Tiếng Việt | English

Từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên

Mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ ảnh hưởng xấu đến cấu trúc dân số trong tương lai. Theo đó, sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa nam giới và nhiều hệ lụy khó lường về mặt xã hội.