Tiếng Việt | English

Tuần sau, nhân dân ấp 5, xã Long Sơn sẽ có nước máy sử dụng

UBND huyện có cuộc làm việc với đại diện các doanh nghiệp và UBND xã Long Sơn cùng thống nhất từ tuần sau sẽ cấp nước máy cho nhân dân ấp 5, xã Long Sơn.