Tiếng Việt | English

Trụ điện giữa lòng cống vẫn chưa di dời

Trụ điện giữa lòng cống công trình cống thoát nước chợ Rạch Kiến, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, gây bức xúc trong nhân dân nhưng chưa được di dời.