Dạo chợ hoa xuân ở TP.Tân An

Đi chợ hoa đêm đã trở thành cái thú vui của nhiều người - Một nét văn hóa trong đời sống sinh hoạt của người dân Long An.