Tiếng Việt | English

Khi đời sống được nâng lên

Sau khi xây dựng hoàn thành xã văn hóa, nông thôn mới, Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.