Tiếng Việt | English

Ngã xuống kênh, bị xe đè tử vong

Đang trên đường giao phân bón cho khách, nạn nhân bị ngã xuống kênh tử vong.