Tiếng Việt | English

Long An: 243 dự án khu dân cư, tái định cư, đô thị được phê duyệt chủ trương đầu tư

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Long An có 243 dự án khu dân cư, tái định cư, đô thị với diện tích gần 7.000ha được UBND tỉnh Long An phê duyệt chủ trương đầu tư.