Tiếng Việt | English

Người trồng thanh long lo bị trộm trái, phá hoại vườn

Nhờ trồng thanh long, nhiều gia đình ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An trở nên khá giả. Tuy nhiên, những năm qua, một số đối tượng lợi dụng sơ hở, đột nhập vào vườn trộm trái thanh long...