Tiếng Việt | English

Vĩnh Hưng: Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Những năm gần đây, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Vĩnh Hưng quan tâm, triển khai tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.