Tiếng Việt | English

Cần nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân

Với phương châm “Sức khỏe lao động là yếu tố sống còn của doanh nghiệp”, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm đầu tư bữa ăn giữa ca cho công nhân, lao động.