Tiếng Việt | English

Cần Đước phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và tuyên dương “nam giới điểm 10”

UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An phát động tháng Hành động vì bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và tuyên dương “nam giới điểm 10” năm 2019.