Tiếng Việt | English

Khởi sự kinh doanh

Chị Hồ Thị Bé Ngọc - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Nhơn Bình, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An là điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình nhờ chăn nuôi và buôn bán nhỏ.