Góc tư vấn: Thích bạn cùng lớp thì làm thế nào?

Em là sinh viên năm cuối đại học, em và một bạn trong lớp thích nhau nhưng không ai dám nói ra, chỉ im lặng. Có những lúc, em phát hiện bạn ấy đang nhìn lén mình.