Tiếng Việt | English

Mang cơn nóng giận ở công sở về ‘đốt nhà’

Một dạo chị nghỉ ốm, con gái lớn của chị nói: “Mẹ ốm lại hay, bố nhỉ! Chẳng còn chuyện khó chịu ở công ty khiến bố con mình chịu trận. Hay mẹ cứ nghỉ nhỉ...”.