Tiếng Việt | English

Đừng nặng lời mắng vợ, con những lời khó nghe

Lời nói nặng cứ thế mà buông ra trong vô thức, vô tâm, vô tình khiến lòng em đôi lần như bị xát muối đến uất ức…