Tiếng Việt | English

Cháu nội giống 'ông hàng xóm', tôi có nên đi thử ADN?

Con trai tôi yếu không giúp được vợ việc bưng bê hàng để bán, nên con dâu tôi hay nhờ ông hàng xóm. Đôi lúc tôi còn thấy họ nhìn nhau tình tứ…