Tiếng Việt | English

Tôi không thể yêu ai từ khi bị chồng bỏ

Gần một năm trước chồng bỏ tôi cùng con trai 5 tuổi để đến với một người phụ nữ khác. Tôi chịu đựng đắng cay tủi nhục đủ rồi, việc ly hôn để lại cho tôi vết cứa rất sâu có lẽ chẳng bao giờ lành.