Tiếng Việt | English

Trận cãi vã ấy cứu vớt cuộc hôn nhân của tôi

Tôi nghĩ sự khủng hoảng tuổi trung niên là khó tránh tôi đã mắc sai lầm khi cứ âm thầm giải quyết một mình, và sai lầm lớn nhất chính là chuyện tôi đi tân trang vùng kín.