Khi phụ nữ là trụ cột gia đình

Chẳng quản khó khăn, khổ cực, nhiều phụ nữ trở thành trụ cột, gánh vác gia đình. Vừa “xây nhà” vừa “xây tổ ấm”, những phụ nữ ấy trở nên mạnh mẽ hơn chỉ vì hoàn cảnh!